Door middel van Remedial Teaching (RT) kunnen leerlingen tijdelijk individueel  ondersteund worden zodat ze zich de leerstof eigen kunnen maken. Hierbij wordt rekening gehouden met de leerstijl van het kind.

Remedial Teaching is voor kinderen die net iets meer nodig hebben dan de gewone instructie in de klas. Door hun leerprobleem (nld, dyscalculie, dyslexie) door hun gedrag- ontwikkelingsstoornis (bijvoorbeeld: adhd, add, odd, autisme) hebben zij behoefte aan ondersteuning en een aangepast programma. Maar ook hoogbegaafde leerlingen kunnen leerproblemen hebben omdat hun leerstijl niet aansluit bij de manier waarop school de leerstof aanbiedt. Hierdoor kunnen ze hun concentratie verliezen, gaan onderpresteren of aan zichzelf gaan twijfelen.

Bij Remedial Teaching krijgt de leerling leerstrategieën aangeboden zodat het beter kan omgaan met het leer-  of gedrags- of ontwikkelingsprobleem. Deze ondersteuning is geheel afgestemd op de specifieke hulpbehoeften van de individuele leerling en is primair gericht op het leerproces. Voor Remedial Teaching zijn allerlei methodes beschikbaar en soms worden methodes aangepast. Het is maatwerk. Vaak is het gericht op taal en rekenen.

RT In het kort

  • Individuele begeleiding.
  • Handelingsgericht werken: signalering, diagnostisering, remediëring, evaluatie.
  • Doelgericht en intensief werken met een leerling.
  • Hulp op maat.
  • Aanleren van vaardigheden om met leerprobleem/- stoornis te kunnen omgaan.
  • Ervoor zorgen dat de leerling op zijn/haar eigen school kan blijven.
  • Een plan maken dat in de groep gebruikt wordt wanneer de RT-er er niet bij is.
  • Kennis en educatie voor ouders en leerkrachten om het kind te helpen.