Voor sommige kinderen is de basisondersteuning die scholen kunnen geven niet voldoende. In die situaties kan ik op de school meerdere leerlingen individueel of in kleine groepjes begeleiden.

Een alternatieve mogelijkheid is dat ouders opdrachtgever zijn voor de uren Remedial Teaching, maar dat de uren op de school gegeven worden om leerlingen zo min mogelijk te belasten.

Ondersteuning NT2 onderwijs
Het blijkt dat leerlingen die nieuw in Nederland zijn en Nederlands als 2e Taal hebben, het onderwijs nog steeds als lastig ervaren omdat zij de taal nog onvoldoende beheersen. Hier heb ik veel ervaring mee en kan deze leerlingen op locatie begeleiden.