Onderwijsarrangementen
Voor sommige kinderen is de basisondersteuning die scholen kunnen geven niet voldoende. Er moet dan naar een andere oplossing gekeken worden. Dat kan op de eigen school of bij mij in mijn praktijk in Reeuwijk.

Ik kan een maatwerkarrangement aanbieden voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Kinderen met dit arrangement krijgen de extra hulp zoveel mogelijk op hun eigen school.

Een alternatieve mogelijkheid is dat ouders opdrachtgever zijn voor de uren Remedial Teaching, maar dat de uren op de school gegeven worden om leerlingen zo min mogelijk te belasten.

Opzetten taalklas
U wilt starten met een taalklas maar heeft de expertise (nog) niet in huis. Ik kan gedurende een beperkte periode de organisatie van het opzetten voor u verzorgen en daarna de nieuwe vaste docenten inwerken zodat zij deze taak kunnen overnemen.

Ondersteuning NT2 onderwijs
Het blijkt dat leerlingen die nieuw in Nederland zijn en Nederlands als 2e Taal hebben, het onderwijs nog steeds als lastig ervaren omdat zij de taal nog onvoldoende beheersen. Hiervoor zou eventueel subsidie aangevraagd kunnen worden voor extra ondersteuning die ik de leerlingen kan geven.