De afgelopen jaren heb ik veel ervaring opgedaan met het begeleiden van zowel kinderen als volwassenen met een migratieachtergrond. Leerlingen uit deze groep hebben veel extra ondersteuning nodig omdat zij de Nederlandse taal nog niet voldoende beheersen. Deze leerlingen kan ik (op school of in de praktijk) begeleiden.