Mijn naam is Josefien Kroon.  Ik ben moeder  van 2 kinderen. Ruim 20 jaar ben ik werkzaam in diverse vormen van onderwijs. In het verleden was ik docent/ trainer en kleurenadviseuse op het gebied van mode en textiel. Ik heb onderwijs gegeven aan volwassenen in het HBO en MBO en als trainer binnen bedrijven.

Op een gegeven moment was de tijd rijp om een andere koers te gaan varen en ben ik een Remedial Teacher opleiding gaan doen en de PABO.  Mijn grote drive om dit te gaan doen was het feit dat ik  heb gezien bij mijn eigen zoon, die NLD ( non verbale leerstoornis) heeft, wat een progressie hij gemaakt heeft door de goede begeleiding van een Remedial Teacher. Ik had mij al verdiept in leer- , ontwikkel- en gedragsstoornissen en het was een logische stap om mij te gaan bijscholen als Remedial Teacher.

Sindsdien heb ik diverse onderwijsbanen gehad, als NT2 docent voor nieuwkomers op een middelbare school, mentor op een praktijkschool, docent groep 4 & 8 in het SBO en als docent op een basisschool in een internationale schakelklas aan nieuwkomers. Daar heb ik veel geleerd en vooral ook gezien dat het als docent onmogelijk is om maatwerk te leveren aan een leerling terwijl er een hoop leerlingen zijn die niet automatisch in het systeem meekunnen door leer- , gedrags- of ontwikkelingsproblemen.  Ik vind het een hele mooie uitdaging om deze leerlingen te gaan begeleiden zodat zij in hun kracht gezet kunnen worden en weer pleier in het leren gaan krijgen.

Voor de Stichting SAM heb gedurende 3,5 jaar het taalcoachproject voor de Gemeente Bodegraven-Reeuwijk gecoördineerd waarbij vele taalcoaches heb gekoppeld aan ruim 200 nieuwkomergezinnen en hen begeleid en getraind heb. Daardoor heb ik veel ervaring opgedaan omtrent de problematiek op taalgebied die nieuwkomers ervaren.

Mijn kernkwaliteiten:

Betrokken: ik voel mij sterk betrokken bij hetgeen ik doe, zowel qua lesinhoud als serieuze interesse in de leerling.

Intuïtief en sensitief: dit stelt mij in staat om leerlingen aan te voelen en gauw te weten wat een leerling nodig heeft. Ik heb gemerkt dat ik met deze eigenschap ook gauw een band op kan bouwen met leerlingen.

Overtuigend: ook als een leerling niet echt gemotiveerd is  of het erg moeilijk vindt slaag ik erin de leerling  toch enthousiast te maken voor de lesstof.  Ik maak daarbij tevens duidelijk wat ik van hem of haar verwacht en binnen welke kaders en afspraken er wordt gewerkt omdat  leerlingen baat hebben bij structuur en duidelijkheid.

Innovatief: met deze instelling wil ik leerlingen begeleiden. Het is belangrijk te zoeken naar mogelijkheden voor leerlingen om hen verder op weg te helpen. En natuurlijk zelf op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen.

Gedreven: ik ga voor datgene wat ik doe en dat helpt mij om vol overgave te werken voor mijn bedrijf.